CHÀO BUỔI SÁNG/GOOD MORNING
Ảnh của Robert Helfman

Nắng mai biển sớm hiền hòa
Xin chào buổi sáng rì rào sóng êm
(bt)