8. Khi con người ta chịu đau khổ mà tự trách mình và oán người, thì khó tu chỉnh được đức kiên nhẫn, và cũng khó giữ được tâm hồn và thân xác bình an.

(Thánh nữ Dorothy)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info