CHIỀU HỒNG
Ảnh của Lê Trị

Hoàng hôn biển vắng mây hồng
Nhớ về người ấy áo hồng ngày xưa
(bt)