85. THƯỢNG THƯ BẢY TUỔI

Công nguyên năm 501, Tiêu Diễn công phá Kiến Đường là thủ đô nước Tề, tự lập làm Lương Võ đế.

Một hôm, cho triệu nguyên thái thú Ngô Hưng nước Tề là Viên An đến yết kiến. Viên An lúc thành bị phá thì không chịu đầu hàng, rất có chút hào khí làm cho Tiêu Diễn rất thú vị.

Lương Võ đế nói với Viên An:

- “Lúc tóc ông chưa đen thì Tề Minh đế đã bái ông làm thượng thư, đến hôm nay tôi mới dùng ông, tự mình cảm thấy rất xấu hổ”.

Viên An thấy mục đích đã đạt được không như lần trước bèn nói:

- “Năm nay bệ hạ bốn mươi tuổi, tôi bốn mươi bảy tuổi, nếu trở lui bốn mươi năm thì bệ hạ mới sinh ra, như vậy không phải tôi mới bảy tuổi đã làm thượng thư sao ? Vậy thì còn tính chậm thế nào được chứ ?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 85:

Cái hay của Lương Võ đế chính là nhận biết mình có khuyết điểm khi chậm dùng người tài, cái hay của Viên An là biết nói lời an ủi cách sảng khoái mà không làm cho nhà vua cảm thấy mất mặt…

Có một vài cha sở vì sĩ diện mà không thích “dùng” giáo dân có tài để phụ giúp cho mình trong việc quản lý nhà xứ, bởi vì các ngài cho rằng mình là linh mục tài năng đầy mình nên không cần đến họ, nhưng khi nhân tài giáo dân bỏ đi qua nơi khác phục vụ thì các ngài lại bắn tiếng không hài lòng, thế là cha con kình cự nhau mất hoà khí…

Có một vài giáo dân thấy mình tài giỏi mà cha sở kkhông “để ý” tới thì buồn và bực bội, nhưng khi cha sở hiểu được cái tài năng đến mời mình thì mình lại không có tính sảng khoái như Viên An vui vẻ giúp ngài…

Cha sở cứ dùng người tài giỏi dù dùng muộn thì nhân đức của ngài đã toả sáng, giáo dân cứ vui vẻ giúp cha sở làm việc dù cha sở mời muộn màng, thì nhân đức của họ sẽ như lửa đốt cháy tâm hồn người nguội lạnh với nhà xứ…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info