7. Con người ta nếu biết trong khi bệnh có ẩn tàng châu báu, thì tất nhiên vui vẻ, coi bệnh là một ân huệ, nên không đem sự nhẫn nại đau khổ của bệnh biến thành đau khổ.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info