84. VÕ HẬU THÍCH NỊNH

Thời Võ Tắc Thiên, Hoắc Du Khả dù ở đâu cũng có thể đón được ý của nữ hoàng.

Một hôm, khi khiển trách xử phạt đại thần Địch Nhân Kiệt thì Hoắc Du Khả cùng Bùi Hành Kiệm bắt đầu quỳ chạm bậc ngọc, khấu lạy cộc vỡ cả đầu. Sự việc xong, Hoắc Du Khả bèn dùng vải quấn quanh lại, một mình ở lại cũng bày ra chỗ bị chảy máu, hy vọng từ đây Võ hậu thấy và hiểu lòng trung thành của ông ta.

Lại có quan trợ lý ở Ninh Lăng là Quách Hoằng Bá tự mình cất quân đánh Từ Kính Nghiệp, phát thề rằng:

- “Bắt sống Từ Kính Nghiệp, rút gân nó, ăn thịt nó, uống máu nó, ăn hết sạch tuỷ nó”.

Võ hậu nghe được thì rất là phấn khởi, bèn cho Quách Hoằng Bá làm ngự sứ, người ta gọi đó là “ngự sứ bốn nó”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 84:

Đón được ý cấp trên để chiều lòng họ là do khôn ngoan của thế gian mà ra, làm cấp trên mà thích người khác nịnh mình là dấu hiệu của sự chia rẽ và thoái hoá của cộng đoàn.

Có một vài cộng đoàn mà cấp trên cứ chọn lựa người của mình để làm phe cánh, thì cộng đoàn ấy đã chia rẽ và gây sự nghi ngờ với nhau; có những cộng đoàn mà có những thành viên làm “ăng ten” cho cấp trên để báo cáo hành vi lời nói của anh em chị em như là “chỉ điểm”, cộng đoàn ấy chắc chắn sẽ bệ rạc từ bên trong và chỉ là cái mả tô vôi mà thôi…

Để được cấp trên vui lòng mà tuyên bố nhốn nháo, hành vi nịnh hót, nói to nói nhỏ chỉ chọt anh em chị em, ấy là ma quỷ trá hình thiên thần và là tên chỉ điểm của sa tan.

Thật vô phúc cho cộng đoàn nào có bề trên thích nịnh hót và bề dưới thích tâng bốc lập công, bởi vì đó không phải là cộng đoàn yêu thương của Thiên Chúa, nhưng là một tổ hợp bát nháo của ma quỷ thống trị…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info