PHẤN SON

Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Em đẹp không cần phấn son

Em ơi không phải lo toan điều này

Tình yêu chỉ cần lấp đầy

Ngọt ngào hạnh phúc sum vầy bên nhau. .

(Trích thơ của Huỳnh Lâm Phong)