5. Người không có đức kiên nhẫn mà hành thiện thì giống như người lính nơi chiến trường không có vũ khí, tất phải bị thương.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info