“Có Tiếng Người Hô Trong Hoang Địa: Hãy Dọn Sẵn Con Đường Cho Đức Chúa, Sửa Lối Cho Thẳng Để Người Đi” (Mt 3,3; Is 40,3)

Em, trời đã lập đông rồi đó,
Có nghe vọng về tiếng tiên tri ?
Có thấy lòng mình đang “hoang mạc”,
để mà khao khát nhịp xuân thì ?

Anh, lại một lần “mùa ngóng đợi”,
Có nghe trời đang đổ sương xuân ?
Có thấy tim mình khô nứt nẻ,
Mà mong giọt thắm mát trong hồn ?

Anh và em, lối mòn lê bước,
Có thấy đường đồi nỗng hố sâu ?
Có thấy đời ngăn chia cách trở,
Mà sao chưa bắt lại nhịp cầu ?

Đường của em, của anh...tất cả,
Điểm bắt đầu nơi mỗi trái tim.
Hạt mầm yêu thương, dầu sỏi đá,
Đường người đi hoa nở rộ bên thềm !

Sơn Ca Linh (CN 2 MV 2019)