3. Kiên nhẫn bảo vệ chúng ta khỏi phạm tội và không sa hỏa ngục.

(Thánh Cyprian)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info