Sức mạnh lời Chúa

Ngày 08.12.1854 Đức Giáo Hoàng Pio IX. công bố tín điều Đức Mẹ Maria không vướng mắc vào những hệ lụy tội tổ tông truyền do Ông Bà Adong Evà gây ra cho loài người, ngay từ khi thành hình sự sống trong cung lòng mẹ và cả sau khi hạ sinh Chúa Giêsu.

Giáo hội loan báo tín điều cho nếp sống đức tin. Nhưng bài phúc âm ngày lễ mừng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội lại là bài tường thuật về ngày lễ Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria ở Nazareth ( Lc 1,26-38).

Như vậy có mối tương quan gì giữa hai khung cảnh biến cố không?

Theo hình thể địa lý và khung cảnh thời gian thì không. Vì biến cố truyền tin đã diễn ra trước đó cả hai ngàn năm, còn tín điều công nhận Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mãi sau này năm 1854 mới có. Và xét về khung cảnh địa lý cũng vậy, biến cố Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria ở làng Nazareth bên nước Do Thái, còn tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được tìm hiểu nghiên cứu loan báo ở Vatican bên nước Ý.

Nhưng về nội dung đều có liên quan mật thiết với nhau, không nguyên chỉ nơi cá nhân Đức Mẹ Maria, mà trước hết và sau hết nơi sức mạnh lời Chúa.

Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến nhà Maria với lời chào đầy tình cảm lòng phấn chấn: Xin đừng sợ! Và sau đó là những lời loan báo của Thiên Chúa cho Maria: chị sẽ thụ thai, bào thai sẽ là một em bé trai, và chị sẽ đặt tên cho em bé là Giêsu.

Lời loan báo của sứ điệp Thiên Chúa quy hướng không về Maria, nhưng về bản tính cùng sứ mạng của em bé.

Bài tường thuật biến cố truyền tin là mầu nhiệm lớn lao của sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Maria. Bài tường thuật nói lên khía cạnh bỡ ngỡ ngạc nhiên về biến cố giữa Thiên Chúa và con người: Sự hiện diện của Thiên Chúa qua hình ảnh bóng rợp của Người.

Bóng rợp của Thiên Chúa phủ xuống Maria. Đó là bóng rợp của Đấng Tối Cao. Bóng rợp này không ập xuống làm cho Maria bị nghẹt thở choáng váng. Nhưng bóng rợp uy quyền đó mang đến sự sống mới nơi Maria. Sức mạnh Đức Chúa Thánh Thần được diễn tả song song với Lời Chúa. Cả hai yếu tố cùng phát sinh sự sống mới, sự thay đổi cho một khởi đầu mới.

Sức mạnh Lời Chúa, Thánh Thần Thiên Chúa thể hiện ngay từ khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất, và sự sống mọi loài trong vũ trụ: Hãy có! và liền có! như trong sách Sáng thế 1,1-31 thuật lại.

Đức Mẹ Maria được trình bày là mẫu gươmg hình ảnh to lớn. Vì Maria đã để cho Lời Chúa cùng với sức mạnh Chúa Thánh Thần hoạt động gây tác dụng nơi đời sống mình. Sự can đảm và lòng tin tưởng của Maria đã để cho phép lạ từ trời cao được thể hiện nơi trần gian.

Maria là người tích cực lắng nghe cùng đón nhận. Đức Mẹ Maria đã mở rộng tâm hồn cho Lời Chúa tràn vào tâm hồn đời sống mình.

Lm. Daminh Nguyễn Ngọc Long