80. DÙNG “VẠI NHỔ NƯỚC BỌT THƠM”

Người Đông Tấn là Tạ Cảnh Nhân thích sạch sẽ, tìm việc kỳ lạ, mỗi lần nhổ nước bọt thì nhổ bên trong áo của người giúp việc, nhổ xong thì cho người này nghỉ một ngày để giặt áo. Về sau, mỗi lần muốn nhổ nước bọt thì người giúp việc tranh nhau để được ông ta nhổ.

Lại có con của Nghiêm Cao là một người nổi tiếng tên là Nghiêm Thế Phồn mỗi lần nhổ nước bọt thì dùng miệng của tên tớ gái đẹp mà nhổ, chỉ cần nói có hơi đờm, thì cô hầu gái phải há miệng to đợi, Nghiêm Thế Phồn gọi đó là: “vại nước bọt thơm”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 80:

Dùng áo của người giúp việc để làm ống nhổ hoặc dùng miệng của người hầu gái đẹp để nhổ nước bọt của mình thì quả thật là người vô nhân, đó là hành vi của những người coi đồng tiền hơn cả sự khổ nhục và nhân phẩm của người khác.

Mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng và bình đẳng như nhau không những trước mặt Thiên Chúa mà còn bình đẳng với nhau tại trần gian này. Người đầy tớ cũng là con người nên cũng phải đối xử với họ như Thiên Chúa đã đối xử cách yêu thương với họ.

Ăn những thứ cao lương mỹ vị rồi nhổ ra nơi áo quần và trong miệng của người đầy tớ là hành vi của quỷ sa tan làm nhục Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương con người cách đặc biệt hơn tất cả mọi loài trên mặt đất này.

Một hành vi tàn nhẫn hay một lời nói ác ý hại người là một khoảng cách đã được rút ngắn giữa hỏa ngục và tôi, thật là đáng sợ, bởi vì trong một ngày tôi đã có bao nhiêu hành vi tàn nhẫn và nói biết bao nhiêu là lời độc địa, ác ý hại tha nhân !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info