Ý cầu nguyện trong tháng 12 của Đức Thánh Cha: Tương lai của người trẻ

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm (5/12/2019) đã gửi đi một thông điệp bằng video nói lên ý cầu nguyện của Ngài trong tháng 12 này là "Tương lai của trẻ thơ".
Trong ý cầu nguyện cho tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho tất cả mọi quốc gia biết thực hiện các biện pháp cần thiết vì tương lai của trẻ thơ, đặc biệt những em đang phải đối diện với những thiệt thòi hôm nay.
Đây là truyền thống của Đức Thánh Cha Phanxicô hàng tháng gửi đi một thông điệp video nói lên ý cầu nguyện của ngài.
Toàn văn của sứ đệp video được ghi lại:
Những tiếng than khóc của trẻ thơ bị thiệt thòi, bị ngược đãi, bị bỏ rơi, không được đi học, hoặc không được chăm sóc y tế là một tiếng kêu thấu đến Thiên Chúa.
Trong mỗi em có Chúa Kitô, vì Người đã đi vào thế giới của chúng ta như một trẻ thơ yếu hèn.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi quốc gia biết quyết định ưu tiên thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho trẻ thơ, đặc biệt các em đang đối diện với đau khổ thiếu thốn…