GIA ĐÌNH GỐC PHÁT DIỆM PHÂN ƯU
Xin thông báo:

CHA CỐ PHÊRÔ KHỔNG VĂN GIÁM
Nguyên Chính xứ Gia Yên đã được Chúa gọi về
lúc 21g00, thứ tư, ngày 04.12.2019
tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Thượng, hưởng thọ 89 tuổi.

Cha cố Phêrô Khổng Văn Giám sinh ngày 02.02.1930 tại Khiết Kỷ, Phát Diệm.
- Phục vụ tại Giáo phận Qui Nhơn từ năm 1958 đến năm 1975,
- Đi cải tạo từ 1975 đến 1988, nghỉ tại gia đình thuộc Gx. Kim Thượng từ 1988 đến 1994,
- Chính xứ Gia Yên từ 1994 đến 2011, Quản hạt Giáo hạt Gia Kiệm từ năm 1994-2005,
- Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận từ 2011 đến nay,

Nghi thức tẩn liệm cho Cha cố Phêrô đã được cử hành lúc 15g00 chiều thứ năm, 05.12.2019 tại tư gia.
Sau đó, thi hài Cha cố Phêrô sẽ được rước lên Nhà thờ Kim Thượng để dâng lễ, cầu nguyện và kính viếng.
Sau Thánh lễ lúc 15g00 thứ sáu, 06.12.2019, thi hài Cha cố Phêrô sẽ được đưa về Nhà thờ Gia Yên để cầu nguyện và kính viếng.

Thánh lễ An táng cho Cha cố Phêrô sẽ được cử hành tại Nhà thờ Gia Yên, Gia Kiệm lúc 8g30 thứ ba, ngày 10.12.2019.
Sau đó Cha cố sẽ được an táng tại Giáo xứ Kim Thượng.

Xin Quý cha dâng lễ, Quý Tu sĩ và Giáo dân dâng lời cầu nguyện cho Cha cố Phêrô. R.I.P.

Lm. Joseph Phạm Bá Lãm