BÁT NGÁT TRÊN NGÀN
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Thu về bát ngát trên ngàn
Khiến lòng lữ khách bàng hoàng ngẩn ngơ
(bt)