98. Thiên Chúa chí cao vô thượng, nhưng Ngài cúi xuống với những tâm hồn khiêm tốn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info