PHÚT RIÊNG TƯ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Vội vàng tấp nập thị thành
Tìm nơi thanh vắng nhẹ nhàng thân tâm
(nđc)