76. ÁP VÁC LA HÁN

Lúc đại tướng Bắc Tống là Tào Hàn diệt Nam Đường là Lý Thị để chấp chính, thì lấy tất cả vàng bạc châu báu của Lý Thị len lén chở sạch về nhà hơn trăm thuyền.

Vì Tào Hàn sợ không danh chính, bèn lấy mấy tượng la hán trong chùa ở thôn Lư Sơn Đông chất lên thuyền, mỗi thuyền che giấu hơn mười tượng, và đem mấy la hán này dâng cho hoàng đế, hoàng thượng đem mấy la hán này ban cho chùa Tướng Quốc.

Vì chuyện này mà người biết chuyện loan truyền ra trong chỗ riêng tư, người đương thời bèn gọi la hán chùa Tướng Quốc là “áp vác la hán”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 76:

Đã ăn cắp mà vẫn còn sĩ diện, vẫn còn đòi danh chính ngôn thuận thì quả thật là…mặt dày.

La hán là những pho tượng được đặt trong các chùa chiền như những vị thần bảo vệ giúp đỡ các thiện nam tín nữ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ỷ vào quyền thế chức vụ mà lấy mất la hán của người dân để che cái lòng dạ xấu xí của mình thì quả là lấy vải thưa che mắt thánh…

Thời nay ít có người vào chùa cắp tượng la hán hoặc vào nhà thờ cắp tượng thánh để dâng cho vua, nhưng vẫn có những người lấy danh nghĩa nhà thờ, chùa chiền để làm việc có lợi cho cá nhân mình.

Ăn cắp tượng thánh thì ít người Ki-tô hữu nào dám, nhưng “mượn” danh nghĩa các thánh để đi quyên góp tiền bạc của người khác bỏ túi riêng thì dám làm, bởi vì họ “tưởng” rằng các tượng thánh không biết việc dối trá mà họ đã làm…

Thật là tội nghiệp cho họ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info