ĐÊM NGUYỆN CẦU MẸ LỘ ĐỨC
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Sự hiển linh như thuở hôm nào
Con tín thác, xin Mẹ che chở
Năm Lòng Chúa Thương xót, xin Mẹ cầu bàu
Lộ- đức hiển linh nơi có Mẹ ./. Amen
(Trích thơ của Jos. Nhật Quang).