95. Con người ta cần phải khiêm tốn mới có thể nhận biết Thiên Chúa. Muốn thăng lên cao thì cần phải hạ mình xuống.

(Chân phước Giles Mary)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info