HỒNG NGUYỆT
Ảnh của Lê Trị

Hằng nga duyên dáng ngọc ngà
Đôi khi trang điểm hồng hào cũng xinh.
(bt)