TẠ ƠN/THANKSGIVING
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Mừng lễ Tạ Ơn
Happy Thanksgiving
God bless America, land that I love.