92. Người khiêm tốn thường bằng lòng khi bị người ta cho là đê tiện, nhưng không muốn được người khác gọi mình là người khiêm tốn.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info