91. Sở dĩ Con Một duy nhất của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm yếu đuối như chúng ta. Ngài vô hình không thể thấy, nhưng Ngài không chỉ trở thành người hữu hình mà còn trở thành người bé nhỏ, cho nên chịu khinh mạn và hổ thẹn, đón nhận đau khổ và cực hình, chính là vì Ngài dùng sự khiêm tốn để dạy chúng ta làm thế nào để không coi trời bằng vung.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info