Phần lớn các sinh hoạt trong ngày hôm nay của Đức Thánh Cha diễn ra tại Nagasaki. Do đó, chúng tôi xin được trình bày vài nét về tổng giáo phận này.

Nagasaki là Tổng giáo phận lớn thứ hai tại Nhật với 62,265 người Công Giáo trong tổng số 1.3 triệu dân. Tức là chiếm 4.5% dân số. Tổng giáo phận có 132 linh mục, 60 nam tu sĩ không có chức linh mục và 704 nữ tu. Anh chị em giáo dân sinh hoạt trong 72 giáo xứ.

Giáo phận Nagasaki có từ năm 1866 khi Đức Giám Mục Bernard Petitjean, thuộc Hội Thừa Sai Paris, được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa Nhật Bản, đã chuyển nơi cư trú của ngài từ Yokohama đến Nagasaki. Mười năm sau đó, tức là vào năm 1876, khi Miền Phủ Doãn Tông Tòa Nhật Bản được chia thành hai miền Bắc và Nam, Đức Cha Petitjean đã được bổ nhiệm là Giám Quản Tông Tòa của Miền Phủ Doãn Tông Tòa Nam Nhật Bản, và có quyền tài phán đối với các vùng Kinki, Chugoku, Shikoku và Kyushu. Vào năm 1888, khi Miền Phủ Doãn Tông Tòa Trung Nhật Bản được thành lập, ba vùng Kinki, Chugoku và Shikoku đã được sát nhập vào cơ chế mới này. Quyền tài phán của Miền Phủ Doãn Tông Tòa Nam Nhật Bản chỉ còn giới hạn trong khu vực Kyushu và được nâng thành Miền Giám Quản Tông Tòa. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1891, Miền Giám Quản Tông Tòa Nam Nhật Bản đã được nâng lên vị thế của một Giáo phận và gọi là Giáo phận Nagasaki.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 1927, hai quận Kagoshima và Okinawa được sáp nhập vào Miền Phủ Doãn Tông Tòa Kagoshima mới được thành lập. Vào ngày 16 tháng 7 cùng năm, tách ra khỏi Hội Thừa Sai Paris, Giáo phận Nagasaki trở thành giáo phận đầu tiên dưới quyền lãnh đạo của Giáo Hội địa phương Nhật Bản và có quyền tài phán tại Nagasaki mà thôi. Biến cố này diễn ra sau khi 5 quận Fukuoka, Saga, Kumamoto, Miyazaki và Oita được hợp nhất vào giáo phận Fukuoka mới được thành lập. Cha Kyunosuke Hayasaka được bổ nhiệm làm đấng bản quyền và vào ngày 30 tháng Giêng cùng năm đã trở thành người Nhật Bản đầu tiên được tấn phong Giám Mục. Khi Đức Cha Hayasaka về hưu vào năm 1937, Cha Aijiro Yamaguchi được bổ nhiệm làm Giám Mục thay cho ngài.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 1959, Giáo phận Nagasaki được nâng lên thành Tổng giáo phận, và Đức Cha Yamaguchi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục đầu tiên của Nagasaki.

Khi Đức Tổng Giám Mục Yamaguchi về hưu, Đức Giám Mục Asajiro Satowaki của Kagoshima đã được bổ nhiệm kế vị ngài vào ngày 19 tháng Giêng năm 1968. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Nagasaki vào ngày 16 tháng 3 năm sau.

Năm 1978, cha Hisajiro Matsunaga được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1979, Đức Tổng Giám Mục Satowaki được tấn phong Hồng Y Nhật Bản và là vị Hồng Y Nhật Bản thứ ba.

Vào ngày 8 tháng 2 năm 1990, khi Đức Hồng Y Satowaki về hưu và Đức Giám Mục Kaname Shimamoto, Giám mục Urawa, được bổ nhiệm làm người kế vị. Ngài đã tấn phong Tổng Giám Mục vào ngày 8 tháng 5 cùng năm.

Cha Mitsuaki Takami, hiện nay là Tổng Giám Mục Nagasaki, được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo phận vào ngày 23 tháng Giêng năm 2002 và thụ phong Giám Mục vào ngày 29 tháng 4 cùng năm.

Đức Tổng Giám Mục Shimamoto qua đời vào ngày 31 tháng 8 năm 2002 và tổng giáo phận bị trống tòa trong một thời gian. Vào ngày 4 tháng Giêng năm 2003, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Cha Takami làm Tổng Giám mục Nagasaki và được tấn phong vào ngày 14 tháng Giêng năm 2003.


Source:Archdiocse of Nagasaki