SẮC MẦU TRANH THU
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Mầu thu đâu chỉ thu vàng
Lá thu muôn sắc rộn ràng như tranh..
(bt)