89. Đến gần Chúa chúng ta thừa nhận mình đê tiện thấp hèn, thì con có thể vì lòng nhân từ và thương xót của Ngài mà kỳ vọng tất cả.

(Thánh nữ Euphrasia Pelletier)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info