68. ĐÔNG PHA NÓI HAY

Sau khi Tô Đông Pha bị giáng chức đổi đi xa và làm phó sứ huấn luyện đoàn ở Đồng châu, mỗi ngày đều thức dậy lúc sớm, nhưng không cần phải kêu người đến hầu chuyện với ông, mà là đi ra ngoài nói chuyện với khách đến thăm.

Khi nói chuyện với người thì cũng không vạch là tìm sâu, bất cứ người nào cũng đều có thể nói chuyện. Lúc nói chuyện thì pha trò cười thoải mái, không có chuyện gì mà không nói, mỗi chuyện mỗi ý. Nếu gặp người không thể nói chuyện thì Đông Pha cũng phải miễn cưỡng nói vài câu kinh hồn quỷ ma.

Gặp lúc không có gì để nói thì Tô Đông Pha khuyến cáo:

- “Anh phải tạm thời bịa ra một chuyện !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 68:

Con người ta từ ở chức vụ cao mà bị giáng xuống chức vụ thấp hoặc bị cho về hưu non thì có hai thái độ: một là hận đời và hận mọi người, hai là dùng những lời trào phúng chề giễu để nói cho đỡ…tức tối, Tô Đông Pha thì lại khác người, ông ta không hận ai mà cũng chẳng dùng lời châm biếm để “chơi” ai cả, nhưng ông ta thích nói chuyện vui với mọi người để giải trí…

Dù là là linnh mục, dù là tu sĩ, dù là giáo dân hay là ông to bà lớn thì cũng đều có một cái sĩ diện trong người, cho nên khi bị giáng chức hoặc bị cho về hưu non thì lồng lộn tức tối hết chửi người này đến mắng người nọ, hết nói cấp trên ngu đến nói bề trên cà chớn, hết nói thằng cha ấy ngu con mẹ ấy lắm chuyện, và cuối cùng thì khi có dịp thì nói lời châm biếm để bôi xấu người khác. Những người này không có tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su…

Người có tinh thần Phúc Âm thì đều nhận ra được thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, người có đức tin mạnh thì biết đón nhận những thử thách vì đó là điều Thiên Chúa muốn nơi họ. Mà người có tinh thần Phúc Âm và đức tin thì không phải là người Ki-tô hữu sao ?

Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu chứ không phải Thiên Chúa của sự dữ, nhưng vì để thanh luyện con người mà Thiên Chúa để cho sự dữ tấn công con người trong một thời gian, chứ sự dữ không thể trường tồn mãi mãi, cho nên ai bền đổ đến cùng thì sẽ được cứu là như vậy…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info