66. TỰ CHO LÀ TÀI HOA

Tỉnh Châu ở bắc Tề có một tộc lớn rất thế giá, trong tộc có một người nổi tiếng làm thơ, nhưng làm thơ thì khiến cho người ta cười mà ông ta thì lại tự cho là hết sẩy, ngay cả một vài người nổi tiếng cũng coi thường, cuối cùng làm thơ bị giảm sút.

Mỗi lần làm thơ, người bên cạnh cố ý nói thơ của ông ta làm rất hay, có tài nghệ, ông ta liền sung sướng bềnh bồng trong mơ nên giết trâu sát dê mời những người ấy đến ăn.

Vợ biết chồng hoang đường lơ mơ, nhiều lần vừa khóc vừa khuyên ông ta không nên làm như thế. Người ấy than thở nói:

- “Tài hoa của mình mà ngay cả vợ con cũng không thể nào hình dung ra được, thì huống chi là người lạ chứ ?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 66:

Tài hoa là báu vật mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, nên xét cho cùng, mọi người trên mặt đất này ai cũng có tài hoa, bởi vì Thiên Chúa rất công bằng không ghét người này mà thương người kia, tắt một lời là Thiên Chúa không hề thiên vị ai.

Tài hoa ở thế gian như trăm hoa đua nở: có người biết vẽ, có người biết làm thơ viết văn, có người giỏi khoa học, có người là nghệ nhân, có người thông thiên văn đạt địa lý.v.v… và có rất nhiều tài hoa nơi những con người mà chúng ta không biết đến…

Người khiêm tốn có tài hoa thì biết tài của mình giỏi đến đâu nên biết dừng đúng lúc, người kiêu ngạo có tài hoa nhưng không biết tài của mình ngang cở nào, nên thường trở thành lố bịch và làm trò cười cho thiên hạ.

Có tài làm thơ nhưng bạ đâu làm đó thì ý thơ sẽ mất dần chất và lượng, có tài ăn nói nhưng nói không suy nghĩ thì trở thành kẻ lắm mồm lắm miệng…

Có một vài linh mục có tài giảng mà không cần soạn bài giảng, gặp đâu giảng đó mà không chuẩn bị, thì bài giảng sẽ thiếu đường thiếu muối, lặp đi lặp lại làm cho giáo dân chán ngấy và bài giảng trở thành phản tác dụng khi giáo dân mới nghe ngài mở miệng là biết ngay đoạn kết của bài giảng…

Tài hoa là của Thiên Chúa ban cho mỗi người, nhưng con người phải tập luyện, trau dồi và phát triển, thì tài hoa mới phát sáng giúp cho người chung quanh được nhờ…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info