VÀNG THU TRÊN NGÀN

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Thu về rực rỡ trên ngàn

Nắng êm se lạnh lá vàng như hoa

(nđc)