BẦU TRỜI TỰ DO
Ảnh của Đặng Đức Cương

Ước mơ có cánh chim trời
Thảnh thơi bay lượn một đời rong chơi.
(bt)