PHÙ VÂN
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Phù vân nối tiếp phù vân!
Tất cả đều chỉ là phù vân
(Cách Ngôn)