CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
Ảnh của Lê Trị

Dù cho tiền bạc bời bời
Cũng đều nhỏ bé dưới trời mênh mông
(bt)