Vào thời Chúa Giêsu cách đây hơn hai ngàn năm có hai phong trào tôn giáo thế lực mạnh trong xã hội Do Thái: phái Phariseo và phái Saduseo.

Phái Phariseo là phong trào của giới bình dân gần gũi dân chúng hơn. Những người theo phái này là những lớp người trung lưu, được dân chúng trọng vọng kính nể.

Về khía cạnh tôn giáo họ chấp nhận Lời Chúa ghi chép trong Kinh Thánh cựu ước và cả những truyền thống của tổ tiên cha ông còn lưu truyền lại cho tới thời Moses.

1. Phái Phariseo tin rằng Thiên Chúa dự liệu tất cả, và ảnh hưởng đến quyết định của mỗi người trên con đường đời sống.

2. Họ tin sự sống lại sau khi chết ( CV 23,6)

3. Họ tin rằng có đời sống sau khi chết với sự thưởng phạt tương xứng trên căn bản đời sống mỗi con người.

4. Họ tin có Thiên Thần và ma qủi. ( Cv 23,8).

Phái Saduseo là phong trào thuộc giới thượng lưu sống cách biệt xa dân chúng.

Về khía cạnh tôn giáo phái này theo cung cách bảo thủ chỉ công nhận lời Chúa viết sách Kinh Thánh , nhất là những quyển sách của Moses. Những truyền thống truyền khẩu về lề luật với họ không có gía trị bắt buộc , và cả những sách các Ngôn sứ cũng không được mấy tôn trọng.

1. Phái Saduseo rất bảo thủ, chối bỏ sự can thiệp ảnh hưởng của Thiên Chúa.

2. Họ không tin sự sống lại sau khi chết (Phúc âm Mattaeus 22,23-39, Marcus 12,18-27)).

3. Họ không tin có sự sống đời sau . Họ tin rằng linh hồn sẽ tiêu tan chấm hết sau khi chết. Vì thế không có sự thưởng phạt sau quãng đời sống trên trần gian. Theo họ sự sống là sự sống, chết là chết, là chấm dứt hết.

4. Họ chối bỏ thế giới thần linh như không có ma qủi, không có Thiên Thần.

Phái Saduseo cho chính trị quan trọng hơn tôn giáo. Sau năm 70 khi thành Jerusalem bị đế quốc Roma tàn phá, phái Saduseo cũng bị tàn lụi theo.

Dựa theo lề luật viết trong sách Kinh Thánh:„ Khi có những anh em ở chung với nhau, và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ, ngoài gia đình; một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng.6 Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết; như vậy tên của người chết sẽ không bị xoá khỏi Ít-ra-en.“ ( Sách đệ nhị Luật 25,6).

Phái Saduseo đã đưa ra thắc mắc mà họ chối bỏ, với Chúa Giêsu: có sự sống lại sau khi chết không?

Chúa Giêsu trong cung cách đầy uy quyền cùng thấu đáo suy hiểu tường tận đã trả lời nhấn mạnh về thắc mắc này: Việc lấy vợ chồng chỉ xảy ra trên trần gian. Trên trời không có sự chết. Vòng xuay chuyển về hôn phối, làm chứng, sinh thành và chết chỉ xảy ra trên trần gian mặt đất này thôi. Trong thế giới bên kia, đàng sau biên giới sự sống trên mặt đất, có sự sáng tạo mới của mỗi người. Thiên Chúa muốn trao tặng tất cả con người sự sống mới, khi họ chấp nhận tiếng Ngài kêu gọi họ.

"Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa“. ( Lc 20, 27-38).

Và trong nghi lễ an táng người qúa cố nơi phần mộ chúng ta cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa nguồn sự sống. Chúa là Thiên Chúa của sự sống, chứ không phải của sự chết. Sức mạnh của Chúa mạnh mẽ to lớn hơn tội lỗi của chúng con. Chúng con tin tưởng hy vọng vào lòng nhân lành thương xót của Chúa.“.

Niềm hy vọng của chúng ta vượt lên trên sự sống nơi trần gian hướng về sự sáng tạo mới. Đó là được Thiên Chúa cho sống lại, một đời sống tròn đây viên mãn, sự sống vĩnh cửu „ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại.“.

Niềm tin tưởng hy vọng về sự sống lại được cứu chuộc sau khi quãng đường đời sống trên trần gian chấm dứt đặt căn bản trên lời Chúa Giêsu đoan hứa nói với Martha: „ Thầy là sự sống lạị và là sự sống“ ( Ga 11, 25-26 )

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long