74. Nếu có hai việc tương đồng: một là ánh sáng nhiều màu sắc, một là hèn hạ thấp hèn, thì chúng ta noi gương Chúa Giê-su chọn việc hèn hạ thấp hèn mới phải.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info