ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Ếch ngồi đáy giếng lâu ngày
Nghĩ rằng vũ trụ tròn xoay giếng này
(nđc)