73. Khiêm tốn và kiêu ngạo là hai thái cực tương phản, Con Thiên Chúa khiêm tốn giáng sinh làm người, cứu chuộc nhân loại; sa tan kiêu ngạo từ thiên đàng sa xuống hỏa ngục. Người trộm lành khiêm tốn được lên thiên đàng; A Dong kiêu ngạo mất phúc thiên đàng.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info