Tháng mười một, cháu con khấn vái
Tổ tiên ta nội ngoại một lòng
‘‘Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn.’’ (Ca dao)

Tháng linh hồn công ơn Tử Đạo
Là tiền nhân thiết tháo sáng soi
Cầu xin các thánh trên trời
Máu đào Tử đạo rạng ngời quê hương.

Cầu xin Chúa đoái thương tiên tổ
Các ngài luôn phù hộ cháu con
Linh hồn ở chốn phước ơn
Trời cao mây nước, cội nguồn gia tiên.

Nhớ thân phụ ưu phiền nuôi nấng
Cho các con yên phận đường đời
Tình cha con rất tuyệt vời
Chúa thương ban phước nước trời hiển vinh.

Và người mẹ nặng tình mẫu tử
Nuôi các con ưu tú nên người
Những ngày chạy loạn ngược xuôi
Tay bồng tay bế nụ cười trên môi.

Và vợ hiền một đời vất vả
Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông
Chịu nhiều thử thách trong lòng
Mang thêm chứng bệnh hao mòn tấm thân.

Và em gái tinh thần vững chãi
Tuổi thanh xuân từng trải thân gầy
Dạy học, kiến trúc, vá may
Trong cơn biến loạn trả vay cuộc trần.

Bao bè bạn vùi thân đất khách
Xa quê hương man mác một thời
Chúa thương ban ơn phước quê Trời
Cùng nhau xum họp về nơi an bình.

Lê Đình Thông