RỪNG THU THAY LÁ
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Rừng Thu lá đã rời cành
Cây chờ Xuân đến lá xanh dịu dàng..
(bt)