Trong một lá thư gửi đến các trường học ở Waterford, Đức cha Alphonsus Cullinane nói rằng thiền của Kitô giáo không phải là tịnh tâm mà là suy niệm về Chúa Kitô.

Giám mục Công Giáo Alphonsus Cullinan của Waterford & Lismore đã nói với các trường học trong giáo phận của mình: Thiền định (Yoga) không phù hợp với một trường học giáo xứ Công Giáo. Trong một lá thư gửi đến các trường học trên khắp Waterford vào ngày 10 tháng 10, ngài nói rằng: Thiền “không có nguồn gốc Kitô” và không phù hợp với một trường học giáo xứ, đặc biệt là trong thời gian học về tôn giáo. Ngài nói rằng các trường đã thực hành theo truyền thống Kitô giáo đúng nghĩa từ ban đầu. Ngài nói: “Suy niệm Kitô giáo không phải là tịnh tâm mà là suy niệm về Chúa Kitô, làm trống rỗng mọi thứ không cần thiết để chúng ta nhận thức được sự hiện diện và tình yêu của Chúa Kitô.” Đức Giám Mục đã nhắc lại đến một bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2015, trong đó ngài nói rằng các thực hành như Thiền không có khả năng mở rộng trái tim của chúng ta đối với Thiên Chúa. Bạn có thể tham gia một triệu khóa học về linh đạo, một triệu khóa học về thiền, Zen và tất cả những điều này nhưng tất cả những điều này sẽ không bao giờ có thể mang lại cho bạn sự tự do, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đức Giám Mục kết luận bằng cách yêu cầu các giáo viên và hiệu trưởng khuyến khích trẻ em “đọc kinh Mân côi” và giúp họ dành thời gian với Chúa Giêsu qua “việc thờ lậy hoặc suy niệm im lặng” trong lớp học. Trong một tuyên bố, Tổ chức Giáo viên Quốc gia Ailen cho biết chương trình giảng dạy ở trường tiểu học cho phép các trường theo sự linh hoạt và tự quản nhất định đối với việc thực hiện. Tổ chức INTO tin rằng các trường học là địa điểm tốt nhất đưa ra quyết định về cách họ thực hiện chương trình giảng dạy, xét theo văn hóa, đạo đức học đường và nhu cầu của học sinh, Liên đoàn tuyên bố.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Source: The Irish Times