PHỐ CŨ BÊN SÔNG/OLD TOWN
Ảnh của Robert Helfman

Về thăm phố cũ bên sông
Không trung văng vẳng tiếng chuông nhà thờ.
(bt)