ĐI GIỮA RỪNG THU
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Tạ ơn Thượng đế thương ban
Rừng Thu rực rỡ bình an tuyệt vời
(bt)