Giêsu là lửa từ trời
Mang xuống cho đời mong cháy bùng lên.
Lửa thiêu hết mọi tội khiên
Thanh lọc tạp chất, hiện nguyên vàng ròng.

Giêsu là lửa tinh trong
Lửa đốt thiêu lòng, mong cháy bùng lên.
Lửa yêu thanh khiết tinh tuyền
Giữ gìn thế giới bình yên an hoà.

Giêsu lửa từ Chúa Cha
Của lễ giao hoà, gánh tội muôn dân.
Lửa nung nấu Chúa toàn thân
Vườn Dầu vâng ý ngàn lần Cha yêu.

Giêsu là lửa toàn thiêu
Gánh trên Thánh Giá bao nhiêu tội tình.
Lửa thiêu đến tận tâm linh
Trao phó hồn mình dâng hiến Chúa Cha!

Giêsu mong ước thiết tha
Lửa mến chan hòa đượm thấm nhân linh:
Lửa tông đồ, lửa hy sinh.
Thế giới tội tình, lửa cháy bùng lên!

LM Phêrô Hồng Phúc
—————-
(*) x.Lc 12,49