65. Con người ta muốn đánh bại xác thịt, muốn làm cho khí huyết phải khuất phục, thì trước tiên phải thật lòng học biết khinh mạn bản thân mình.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info