64. Đi vào sự kỳ diệu của thượng trí, mầu nhiệm siêu tính thì đức khiêm tốn là cửa, có khiêm tốn thì cửa tự nhiên mở, nhưng có kiêu ngạo thì cửa đóng lại.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info