62. Một người đi trên con đường tu đức, cái mà họ nên ham muốn chính là cái mà tất cả mọi người cho là hèn hạ và giận ghét hoặc người khác coi trọng nó.

(Thánh nữ Madagla Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info