40. HÀ BÀ COI TƯỚNG

Ở Hồng Châu có người tên là Hà Bà, giỏi về dùng đàn tỳ bà để đoán số.

Một hôm, có một quan tư pháp họ Quách mời ông ta đoán số đường hoạn lộ. Hà Bà bèn điều chỉnh các dây trên đàn tỳ bà và hát:

- “Ông là một người đàn ông phú quý ! Số mạng năm nay sẽ thăng lên nhất phẩm, sang năm thăng nhị phẩm, năm sau nữa lên tam phẩm, năm sau sau nữa sẽ thăng tứ phẩm…”

Quan tư pháp cười nói:

- “Hà Bà, mày nói sai rồi, phẩm cấp càng nhỏ thì chức càng cao, phẩm cấp càng nhiều thì chức càng nhỏ”.

Hà Bà lập tức đổi giọng dối trá:

- “Năm nay ngài giảm đi một phẩm, sang năm giảm hai phẩm, năm sau giảm ba phẩm, năm sau sau nữa giảm bốn phẩm, qua năm sáu năm sau, thì ngài sẽ không còn làm quan, từ hoàng đế trở xuống thì ngài lớn nhất vậy !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 40:

Con người ta thường thì sống vô tư, nhưng nếu nghe lời thầy bói thì hết vô tư, bởi vì thầy bói đoán mò nói đông nói tây, trúng trật không đâu vào đâu thế là gieo cái hoang mang trong lòng của người nhẹ dạ hay tin những điều nhảm nhí.

Quan tư pháp đã thấy ra được cái bịp bợm của thầy bói nên đã “sửa sai” cho ông ta.

Có một vài người Ki-tô hữu không thường xuyên đi dâng lễ, không thường xuyên tham dự các bí tích, không thường xuyên đọc thánh kinh Lời Chúa, nên dễ dàng bị các thầy bói lừa gạt mất tiền mất của và cuối cùng thì mất đức tin.

Giáo Hội đã dạy chúng ta: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình…”

Siêng năng đọc kinh dâng lễ thì không một thầy bói nào lừa được chúng ta, bởi vì chúng ta đã có Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta phải tin tưởng và tôn thờ, bởi vì chính Ngài là Đấng dựng nên…ông thầy bói hữu hình và ma quỷ là loài vô hình, vậy thì tại sao chúng ta tin tưởng và nghe lời thầy bói hơn Thiên Chúa chứ ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info