59. Phàm là người khiêm tốn khi bị người khác khuyến cáo chỉ trích họ, thì họ cảm thấy đau khổ bởi vì họ phạm khuyết điểm; người kiêu ngạo khi có người chỉ trích họ, thì họ cũng cảm thấy đau khổ, nguyên nhân họ đau khổ là vì người khác phát hiện khuyết điểm của họ.

(Thánh John Christostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info