Hình ảnh Thánh Lễ và Tiệc Mừng 220 Linh mục tham dự Hành Trình Emmaus VIII: "Thân ái, huynh đệ, đàm ấm, cầu nguyện sốt sắng và an vui"

Xem hình Hình ảnh Thánh lễ và Tiệc Mừng Emmaus VIII (Photos: VietCatholic & Hoàng Dung)