38. PHU NHÂN HỎI HỌ

Vợ của quan là họ Ngũ (1), ỷ vào chồng mình là ông huyện nên rất là kiêu ngạo.

Một hôm, một đám bà vợ các thuộc hạ của quan đi ngang qua đường trước mặt bà, bà ta bèn chỉ một người trong đám, khinh miệt hỏi:

- “Mày họ gì ?”

Người phụ nữ ấy cung kính đáp:

- “Họ Lục ”. (2)

Vợ quan rất không bằng lòng, trong lòng nghĩ:

- “Chồng ta làm quan lớn hơn chồng mày, ta họ Ngũ còn mày họ Lục lớn hơn ta à !”

Tiếp theo bà ta lại hỏi thêm một phụ nữ khác:

- “Mày họ gì ?”

Trả lời:

- “Họ Thích ”. (3)

Vợ quan càng không vui, tức khí chạy đến chỗ làm việc của chồng kể tội:

- “Tôi họ Ngũ, chúng nó đều nói họ Sáu, họ Bảy; nếu còn hỏi tiếp thì chúng nhất định phải có họ Tám, họ Chín và họ Mười ! Không phải chúng nó cố tình bò trên đầu tôi hay sao ?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 38:

Có những vị phu nhân ỷ lại vào chức quyền của chồng để tác oai tác quái với người hàng xóm cô thế cùng cực; có những người vợ chỉ biết cậy vào địa vị của chồng để dọa nạt người khác…

Sách Huấn Ca đã chỉ rất rõ cho chúng ta thấy thế nào là người đàn bà xấu như sau:

“Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết,

còn hơn chung sống với người đàn bà xấu xa.

Lòng độc ác biến đổi người đàn bà;

Mặt y thị tối sầm như mặt gấu.

Chồng thị ngồi ăn với hàng xóm láng giềng

Cứ buộc lòng phải thở than cay đắng.

Mọi gian ác chẳng thấm vào đâu

So với gian ác của người đàn bà;

Thị phải chịu số phận của phường tội lỗi.

Đàn ông trầm lặng sống với đàn bà lắm điều

Chẳng khác chi đôi chân cụ già phải leo lên đồi cát.”
(Hc 25, 16-20)

Người đàn bà chỉ biết đỏng đảnh với chồng thì luôn là người đàn bà hách dịch với hàng xóm, người đàn bà hay khinh thường người khác là người đàn bà không biết kính trọng và dạy dỗ con cái của mình.

Người phụ nữ Ki-tô hữu dù họ mang thân phận nào đi chăng nữa, thì nơi họ cũng luôn tỏa nét sáng đức tin Kitô giáo trong cuộc sống của họ: dịu dàng và từ tâm.

(1) 伍 đọc là “ù” nghĩa là Ngũ, 五 cũng đọc là “ù” nghĩa là năm, đồng âm khác nghĩa.

(2) 陸 đọc là “lu” nghĩa là Lục, 六 cũng đọc là “liu” nghĩa là sáu.

(3) 戚 đọc là “qi” nghĩa là Thích, 七 cũng đọc là “qi” nghĩa là bảy, đồng âm khác nghĩa.Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info